Określenie aktywności antybiotycznej ekstraktów z Kalanchoe daigremontiana

1. Materiał badawczy
Do badań użyto suche, rozdrobnione nadziemne części Kalanchoe daigremontiana., które posłużyły do przygotowania następujących ekstraktów: wodnego, wodno-etanolowego i heksanowego. Warunki ekstrakcji podano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Warunki ekstrakcji Kalanchoe daigremontiana

Parametry procesu Rodzaje ekstraktów
wodny wodno-etanolowy heksanowy
Naważka (g) 30,0 30,0 30,0
Czas ekstrakcji (h) 24,0 24,0 24,0
Stosunek surowca do rozpuszczalnika 1:10 1:10 1:10
Rozpuszczalnik woda destylowana etanol 50% n-heksan
Temperatura ekstrakcji (oC) 90 20-24 20-24

Masa ekstraktu

po zagęszczeniu (g)

24,68 23,32 8,19
Zawartość suchej masy (mg/ml) 450,0 203,0 10,4

Źródło: badania własne we współpracy z IWNiRZ

Określenie aktywności antybiotycznej ekstraktów z Kalanchoe daigremontiana

2. Szczepy drobnoustrojów użyte w badaniach
Do określania aktywności antybiotycznej otrzymanych ekstraktów zastosowano 5 grup drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka (tabela 2).

Tabela 2. Grupy i szczepy drobnoustrojów użyte w badaniach 

Grupy drobnoustrojów Badane szczepy

Bakterie Gram-dodatnie

 

Staphylococcus aureus ATCC 6538P
Enterococcus faecalis ATCC 8040
Bacillus subtilis 199749

Bakterie Gram-ujemne

 

Escherichia coli PZH O26B6
Klebsiella pneumoniae 231
Salmonella enteritidis S59
Pseudomonas aeruginosa 85/2

Grzyby drożdżoidalne

 

Candida albicans PCM 1409 PZH
Candida krusei S2 20
Candida guillierrmondii 11
Geotrichum candidum 25/OWG

Grzyby pleśniowe

 

Penicillium notatum (4)
Aspergillus flavus 95/1
Dermatofity Microsporum gypseum K1

Źródło: badania własne we współpracy z IWNiRZ

Ekstrakt wodno-etanolowy z Kalanchoe daigremontiana w zakresie stężeń ekstraktu 150-300 mg/ml

Tabela 3. Wzrost badanych bakterii w obecności ekstraktu wodno-etanolowego z Kalanchoe daigremontiana w zakresie stężeń ekstraktu 150-300 mg/ml

Stężęnie

mg/ml

300 250 200 150 K ( 300 mg/ml)
Szczep
S. aureus + +
E. faecalis           – + +
B. subtilis + +
E. coli + + + + +
K.pneumoniae +
S. enteritidis + + + + +
P. aeruginosa + +

Źródło: badania własne we współpracy z IWNiRZ

Określenie aktywności antybiotycznej ekstraktów z Kalanchoe daigremontiana
Rysunek 1. Wzrost badanych bakterii w obecności ekstraktu wodno-etanolowego z Kalanchoe daigremontiana w zakresie stężeń ekstraktu 150-300 mg/ml
Źródło: badania własne we współpracy z IWNiRZ

Przeprowadzone badania mikrobiologiczne dowiodły brak aktywności antybiotycznej Kalanchoe daigremontiana. W odniesieniu do wszystkich badanych grzybów drożdżoidalnych, grzybów pleśniowych i dermatofitów nawet w najwyższym stężeniu nie stwierdzono działania antybiotycznego. Wyciągi wodny i heksanowy nie wykazały działania przeciwbakteryjnego nawet w wysokich stężeniach. Podczas gdy wyciąg wodno-etanolowy działał na bakterie Gram-dodatnie (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis i Bacillus subtilis) w stężeniu 200 mg/ml oraz na niektóre bakterie Gram-ujemne (Klebsiella pneumoniaePseudomonas aeruginosa) odpowiednio w stężeniach 150 i 200 mg/ml. W przeciwieństwie do badań prowadzonych przez [Nahar i in. 2008] badania nie wykazały działania hamującego w stosunku do Candida albicans oraz Escherichia coli,  a pozostałe uzyskane wyniki były porównywalne.

 

 

 

Literatura:

  1. Nahar K., Khan M.G.U., Rahman M.S., Begum B., Rashid M.A., 2008,  Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Bryophyllum daigremontianum, Journal of Pharmaceutical Sciences, 7 (1), s. 99-101.

*Badanie wykonane we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin  Zielarskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

error: Content is protected !!